Onderwijsgroep Punt Speciaal

logo Onderwijsgroep Punt Speciaal

Contactgegevens

Bestuursbureau 
Tarweweg 3
6534 AM Nijmegen

Telefoon
024-3505335


Punt Speciaal is een vertrouwd ontmoetings- en vertrekpunt voor iedereen die betrokken is bij passend onderwijs in onze regio. Een plek waar betrokken medewerkers het beste uit hun leerlingen weten te halen. Waar kinderen en jongeren krijgen waar ze recht op hebben. Punt uit.

In de regio zijn wij een 
krachtige en betrouwbare partner voor speciaal onderwijs. Onze expertise richt zich met name op 
leerlingen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking en leerlingen die langdurig 
ziek zijn. Onderwijsgroep Punt Speciaal verzorgt onderwijs en ondersteuning (ambulante begeleiding) 
voor leerlingen van drie tot even in de twintig. We zijn een betrouwbare partner in de regio voor het 
realiseren van passend onderwijs. Deze kenniskaarten zijn daar onderdeel van. 

  • Cambier van Nootenschool in Tiel
  • De Kom in Druten
  • Talita Koemi in Nijmegen
  • St. Maartenschool in Ubbergen
  • SO-VSO Mikado in Gennep
  • Werkenrode School in Groesbeek
  • Dienstencentrum Partner Passend Onderwijs in Nijmegen
      vormen samen Onderwijsgroep Punt Speciaal.