De Kleine Prins, voor speciaal onderwijs


foto's scholen De Kleine Prins

Contactgegevens

Bezoekadres 
Leijenseweg 111H
3721 BC Bilthoven

Postadres 
Postbus 665
3720 AR Bilthoven

Telefoon 
035 - 52 80 448De Kleine Prins verzorgt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar met lichamelijke beperkingen, meervoudige beperkingen of langdurige ziekten op de volgende scholen:
 • Mytylschool Ariane de Ranitz SO te Utrecht
 • Mytylschool Ariane de Ranitz VSO te Utrecht
 • Mytylschool De Trappenberg SO en VSO te Huizen 
 • Utrechtse Buitenschool De Schans SO te Utrecht 
Daarnaast wordt er ook ambulante dienstverlening verzorgd voor leerlingen met lichamelijke beperkingen, meervoudige beperkingen of een langdurige ziekte in het regulier primair en voortgezet onderwijs in Midden-Nederland. 

Voor alle medewerkers in dienst van De Kleine Prins bestaat er de mogelijkheid om tijdens werkzaamheden op de scholen of ambulante dienstverlening betrokken te zijn bij activiteiten van het Kenniscentrum van De Kleine Prins. De Kleine Prins steunt hiermee de professionalisering van de medewerkers. Ook bestuurders, directies en medewerkers die betrokken zijn bij de samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO kunnen hier terecht met hun vragen.

Missie en visie

Wij willen een grensverleggende, trendsettende, inspirerende kennisorganisatie zijn die haar aanbod flexibel heeft georganiseerd waardoor ouders en leerlingen met een lichamelijke of meervoudige handicap of een langdurige ziekte in de leeftijd van 4 tot 20 jaar zich aangesproken voelen. 

Wij doen dit op basis van vraagsturing waarbij de ouder als samenwerkingspartner ondersteund wordt door het aanbieden van een totaalpakket waarmee leerlingen uit onze doelgroep op hun toekomst worden voorbereid. 

Wij werken hierbij samen met revalidatiecentra vanuit het motto “Eén kind, één plan”, met een maximale participatie van ouders en een constante kritische blik op ons eigen handelen, waarbij wij tevens zorgen voor borging verdieping en verspreiding van de aanwezige expertise op een planmatige wijze.

Kernwaarden

Wij hebben de volgende waarden vastgesteld bij de uitwerking van de missie: 
 • Passie
  Hoe werken we aan de toekomst?
 • Zorgvuldig
  Wat vinden we belangrijk?
 • Daadkrachtig
  Wat heeft onze prioriteit? 
 • Creatief
  Wat met beperktere middelen?
 • Flexibel
  Hoe doen we het? 
De kernwaarden van De Kleine Prins zijn samen te vatten in de woorden ‘daadkrachtig’ en ‘flexibel’: 

De Kleine Prins creëert mogelijkheden.

Passend onderwijs

Het afgelopen jaar hebben we gezien dat er veel veranderingen op ons afkomen zoals: bezuinigingen, passend onderwijs, het inrichten van nieuwe samenwerkingsverbanden en de hieraan verbonden inrichting van de OndersteuningsPlanRaden. 

De Kleine Prins levert expertise aan deze nieuwe verbanden en denkt bestuurlijk mee. De Kleine Prins creëert dus mogelijkheden voor de leerlingen. De Kleine Prins vindt het van grote waarde dat beschikbare kennis over leerlingen met lichamelijke beperkingen, meervoudige beperkingen of een langdurige ziekten beschikbaar komt voor de kennisinfrastructuur. Het verheldert de praktijk.