Adelante Speciaal onderwijs


Adelante Entree
Adelante College


Contactgegevens

Adres 
Onderstestraat 29
6301 KA Valkenburg a/d Geul

Telefoon 
045 - 528 26 00


Bij Adelante draait alles om het beste uit jezelf halen, zo ook bij ons speciaal onderwijs. Want juist als je een beperking hebt, gaat het om focussen op wat je wel kunt. Wij zijn een school voor speciaal onderwijs gericht op lichamelijk beperkte en langdurig zieke kinderen en jongeren van 4 tot 20 jaar. Ook kinderen met een meervoudige handicap kunnen bij ons terecht. Adelante participeert in acht samenwerkingsverbanden, vier in het primair en vier in het voortgezet onderwijs. Een samenwerkingsverband is een regionaal orgaan waarin alle schoolbesturen van die regio zitting hebben. Doel is om alle leerlingen die wonen binnen de regio van het samenwerkingsverband - SWV - een zo passend mogelijke plek in het onderwijs te bieden.


Passend onderwijs

Wij verzorgen passend onderwijs voor:

  • kinderen/jongeren met een lichamelijke beperking: mytylonderwijs
  • kinderen/jongeren met een meervoudige handicap: tyltylonderwijs
  • langdurig zieke kinderen/jongeren 
  • kinderen en jongeren die regulier onderwijs volgen en hierbij worden ondersteund door ambulante begeleiding van Adelante
Uniek aan Adelante is dat wij verschillende expertises combineren onder één dak. Kinderen en jongeren kunnen bij ons niet alleen passend onderwijs volgen, zij kunnen hier ook revalideren en woonbegeleiding krijgen. U hebt de mogelijkheid dit alles te combineren in één zorgpakket, op maat ingericht voor uw kind. Ons uitgangspunt is: één kind, één plan.